słowiański PL słowiański EN słowiański DE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

Poniżej kilka ważnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przez nasza firmę. W związku ze zmianami wynikającymi z RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Gastronomicznych Elżbieta i Zbigniew Rybiccy S.C. , ul. Armii Krajowej 1, 78-300 Świdwin, Filia w Łobzie, ul. Niepodległości 19

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail dyrektor@hotelikslowianski.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 2. w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani /Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 5. do przenoszenia danych,

 6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Administrator Danych Osobowych

PUHiG E.Z. Rybiccy S.C.